2024
Helen Takkin

Ootame kõiki 9.-12. klassi õpilasi koos oma eesti keele ja kirjanduse õpetajatega osalema esseekonkursil „Elu ja armastus“. Auhinnad on kogu klassile ning välja antakse ka mitmed individuaalsed eripreemiad.

Essee esitamise tähtaeg: 15. aprill 2024

 

Miks „Elu ja armastus“ ?
2024. aastal möödub A. H. Tammsaare romaani „Elu ja armastus“ ilmumisest 90 aastat. Selle tähtpäeva puhul linastub alates 16. veebruarist kinodes üle Eesti romaanil põhinev uus mängufilm „Elu ja armastus“ (rež. Helen Takkin). Ka mitmed muuseumid on 2024. aastal pööranud rohkem tähelepanu just A.H. Tammsaare „Elu ja armastus” nimelisele teosele ning on lisaks mänginud olulist rolli uue mängufilmi valmimisel.

Režissöör Helen Takkini sõnul pole „Elu ja armastus“ tüüpiline armastusfilm, vaid film sellest, mida armastus inimestega teha võib „Armastusloo katte all võivad olla peidus toksilised käitumismustrid ja võimusuhted. Läbi selle filmi tahan näidata, kui kõrget hinda makstakse mõnikord romantiliste illusioonide eest.“

“Ka Tammsaare enda elus oli mitmeid selliseid suhteid, mis ei lõppenud õnneliku päikeseloojangusse kõndimisega. Ta võttis kirjanikuna maksimumi ka armastuse keerulisest poolest. Kui tuleb tõeline suur armastus kahe inimese vahele, siis võib see lõppeda ka kokkuvarisemise või hävimisega,” on öelnud Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor.

President Kaljulaidi sõnul on Tammsaares üksjagu seda raskust, mida kunagi võtsime paratamatusena, aga mis tegelikult allub lahendamisele. „Oleme sellest ühiskonnana hakanud rohkem rääkima,“ märkis president Kersti Kaljulaid. „President Kaljulaidi Fondi üheks fookuseks on lähisuhtevägivalla sõlmede lahti harutamine. Eestis on lähisuhtevägivalda nii palju, et see mõjutab iga Eesti inimest. Rohkem või vähem vägivaldseid jooni leiame kirjandusest just seepärast, et see jätab inimestele igavese templi. Aga me saame selle vastu midagi teha, nii ohvrite kui kõrvalseisjatena. Igaüks. Elu ja armastus ei pea olema valus.“

Sooviksime selles valguses sügavamalt arutleda armastuse teemal ning ootame kõiki 9.-12. klassi õpilasi oma õpetajate abiga osalema esseekonkursil „Elu ja armastus“.

Teemapüstitus

Kirjuta umbes 400-sõnaline arutlev kirjand, milles analüüsid, miks ja millal (romantilisest) armastusest ei piisa, et inimesed koos õnnelikud oleksid. Too näiteid filmist „Elu ja armastus“ ja/või tänapäeva ühiskonnast ja/või (sotsiaal)meediast. Pealkirjasta kirjand.

Tsitaadid:

Kolumnist Heidi Ruul on kirjutanud: „Tänapäeval on kuidagi kummaliselt levinud arusaam, et armastus on miski, mida tasub otsida (jah, mitte oodata, vaid otsida!), sest see muudab elu kohe automaatselt palju-palju paremaks. Erinevad raamatud ja filmid presenteerivad armastust kui ühe näruse inimelu peamist eesmärki – auhinda läbitud kannatuste ja üleelatud valu eest.” (“Miks ainult armastusest väheks jääb?”, 19.12.2016, Postimees)

Kliinilise psühholoogia professor Marika Paaver on öelnud: “Armastus on suurem kui inimene ja selle jõu abil võib liigutada mägesid. Kiusatus seda jõudu endale purki panna, kasutada seda võimuna kellegi suhtes ning üksikisiku või inimgrupi heaolu teenistusse rakendada viib aga perevägivalla ja sõdadeni.” (“Diagnoos “armastus” – meditsiiniteadlased avavad tugevaima tunde olemust”, 14.02.2022, Novaator, ERR)

“Sa pole siis veel kordagi tähele pannud, et ma pole kunagi rõõmus, vaid lõbus, et ma juba enam ei otsigi rõõmu, vaid ainult lõbu, mis peab täitma õnnegi aset?” küsis mees uuesti. Nüüd alles Irma taipas, millest mees rääkis, ja ta tundis südames teravat valu, nagu näeks ta kuristikku iseenda ja mehe vahel, kuristikku, mis olnud algusest saadik, ainult et tema ei märganud seda. (Tsitaat A. H. Tammsaare romaanist „Elu ja armastus“)

Soovitusi ettevalmistuseks:

Meie soovitus on A. H. Tammsaare „Elu ja armastus“ teekond ette võtta koos kogu klassiga. Minge vaadake üheskoos filmi ning arutlege esile tulnud teemasid filmi jaoks loodud õppematerjalide abil, mille leiab SIIT.

Nende teadmiste ja arutelude põhjal on juba palju kindlam ja huvitavam koos klassiga ka essee kirjutada.

Kui vähegi võimalik, siis soovitame kasutada mitmekülgse kultuurielamuse jaoks loodud uut Tammsaare kino+muuseum paketti kooliklassidele (saadaval Tartus ja Tallinnas), mis lisab kinokülastusele veel ühe kihi muuseumitunni näol.

Tammsaare kino+muuseum pakett kooliklassidele (Tallinn): https://www.apollokino.ee/groups/schooltothecinema/Tammsaaretallinn

Tammsaare kino+muuseum pakett kooliklassidele (Tartu)
https://www.apollokino.ee/groups/schooltothecinema/Tammsaaretartu

Osalemise reeglid

  • Osaleda võivad kõigi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilased.
  • Essee peab olema kirjutatud ette antud teemapüstituse järgi, riigieksami vormis, pikkuselt ca 400 sõna.
  • Essee konkursile saatmiseks on vajalik eesti keele ja kirjanduse õpetaja soovitus.
  • Soovitus tähendab seda, et õpetaja on essee sisuga tutvunud ning toetab õpilase kandidatuuri.
  • Iga eesti keele ja kirjanduse õpetaja saab konkursile soovitada maksimaalselt kaks esseed igast enda õpetatavast klassist.
  • Töö võib konkursile saata nii õpetaja kui ka õpilane ise
  • Esseed tuleb esitada aadressile filmtaska@gmail.com
  • Essee esitamise tähtaeg on 15 aprill 2024

Lisage tööle juurde järgmised andmed:

  • Essee autori andmed (ees- ja perekonnanimi, vanus, kool ja klass, e-posti aadress)
  • Õpetaja andmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress)

Meie ideaalmaailmas kirjutab kogu klass kirjandit koolitunni raames koos ning õpetaja valib tööde hindamise käigus välja kaks parimat, mille esseekonkursile soovitab. Samas teame, et alati pole ühiselt kirjutamine võimalik ning soovime jätta õpilastele võimaluse ka individuaalselt osaleda. Sel puhul tuleb õpilasel küsida soovitus konkursil osalemiseks oma emakeele- ja kirjanduse õpetajalt.

Essee tuleb esitada elektrooniliselt. Kui kirjutate esseed koolitunni raames, siis võite käsitsi kirjutatud töö meile ka scannitult saata: filmtaska@gmail.com

Auhinnad

Peaauhind

Kinokülastus kogu klassile. Apollo kino ootab võiduessee esitanud klassi vaatama vabalt valitud filmi Apollo kinos. Filmivaliku saab teha vastavalt Apollo kavas olevale kinoprogrammile või Apollo filmiarhiivis olevate filmide hulgast.

Auhind Tallinna Kirjanduskeskuse lemmikule

Vabalt valitud muuseumitund kogu klassile ühes Tallinna Kirjanduskeskuse muuseumis.

Auhind President Kaljulaidi Fondi lemmikule

President Kaljulaidi Fond paneb oma lemmikule välja pusa kirjaga „Armastus on vaba“ ja president Kaljulaidi pühendusega tema ametiaja teise poole kõnede kogumiku „Sõna on vaba“.

Eriauhind

Apollo raamatupoe kinkekaart väärtusega 50 EUR

Kõikide auhinna võitnud õpilaste töid soovitanud eesti keele ja kirjanduse õpetajatele on auhinnaks Apollo kino kinkepilet.

Žürii

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindajad, Tallinna Kirjanduskeskuse esindajad ning President Kaljulaid Fondi esindajad.

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse „Elu ja armastus“ filmi Facebooki lehel aprilli lõpus.
Võitjatega võetakse ühendust.

Küsimuste korral võta meiega ühendust: filmtaska@gmail.com

Esseekonkursi korraldavad Taska Film, Apollo Film Productions, Tallinna Kirjanduskeskus, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Filmi Instituut ja President Kaljulaidi Fond.